x

[do -60%] ZNIŽANJE Smučarske opreme v OUTLET STORE

Izmed vseh, ki boste odgovorili na zastavljeno vprašanje bomo izžrebali enega, ki bo prejel sušilce za smučarske čevlje ali rokavice. Sodelujejo lahko samo tisti, ki bodo vpisali veljaven email naslov. Nagradna anketa bo potekala do 31.1.2015.

Pogoji in pravila

1. Organizator nagradne ankete je Tesma sport d.o.o., Senično 62, 4294 Križe.
2. Sodelovanje v nagradni igri bo v navedenem obdobju mogoče preko internetne strani www.tesmasport.si
3. V nagradni anketi lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije, ki imajo dostop do interneta, razen zaposlenih v Tesma sport d.o.o. in njihovih družinskih članov.
4. Vsi dobitniki nagrad bodo objavljeni na internetni strani www.tesmasport.si.
5. Dobitniki nagrad bodo o nagradi in o pogojih ter načinu prevzema nagrade obveščeni po elektronski pošti, najkasneje v petih (5) dneh po opravljenem žrebanju. Izžrebanec bo do nagrade upravičen, če bo po prejemu obvestila o nagradi na poziv organizatorja v zahtevanem roku v pisni obliki sporočil svoje osebne podatke, vključno z davčno številko (če je izžrebanec mladoletna oseba, posreduje davčno številko tisti izmed staršev oz. zakonitih zastopnikov, ki za mladoletnika uveljavlja dohodninsko olajšavo in zanj tudi prevzame nagrado). V kolikor izžrebanec ne navede oz. ne posreduje svojih podatkov organizatorju, jih navede nepopolno ali v kolikor izžrebanca ni mogoče obvestiti oz. mu izročiti nagrade ali v primeru kršitve teh pogojev, izžrebanec izgubi pravico do nagrade in se izžreba novega nagrajenca.
6. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna menjava nagrad.
7. Tesma sport d.o.o. bo za nagrajence od navedene vrednosti nagrade (velja za glavno nagrado), odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.
8. Organizator se obvezuje, da bo pridobljene podatke, za katere veljavni predpisi določajo obveznost varovanja, varoval v skladu z veljavnimi predpisi ter da jih bo uporabil v promocijske namene izključno po prehodnem soglasju vsakega posameznika. Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da bo v primeru, da bo izžreban v žrebu za nagrade, njegova ime in priimek objavljena na spletnih straneh organizatorja.
9. S sodelovanjem v nagradni anketi se šteje, da udeleženec s pogoji nagradne igre soglaša.

Nagradna naketa je zaključena. Grelce prejme [email protected]