x

[do -60%] ZNIŽANJE Smučarske opreme v OUTLET STORE

Dobitniki nagrad bodo o nagradi in o pogojih ter načinu prevzema nagrade obveščeni po elektronski pošti, najkasneje v petih (5) dneh po opravljenem žrebanju. Izžrebanec bo do nagrade upravičen, če bo po prejemu obvestila o nagradi na poziv organizatorja v zahtevanem roku v pisni obliki sporočil svoje osebne podatke, vključno z davčno številko (če je izžrebanec mladoletna oseba, posreduje davčno številko tisti izmed staršev oz. zakonitih zastopnikov, ki za mladoletnika uveljavlja dohodninsko olajšavo in zanj tudi prevzame nagrado). V kolikor izžrebanec ne navede oz. ne posreduje svojih podatkov organizatorju, jih navede nepopolno ali v kolikor izžrebanca ni mogoče obvestiti oz. mu izročiti nagrade ali v primeru kršitve teh pogojev, izžrebanec izgubi pravico do nagrade in se izžreba novega nagrajenca.

Nagradna anketa Čas Dobitnik nagrade (email)
"Ali bordaš ali smučaš?" Jan 2012 [email protected]
"Kje smučate?" Jan 2013 [email protected]
"kategorija izdelkov" Feb 2015 [email protected]