x

[do -60%] ZNIŽANJE Smučarske opreme v OUTLET STORE

Kaj je Optojump Next?

Je sistem optičnih meritev sestavljen iz odajne in sprejemne plošče. 

Vsaka vsebuje 33 do 100 LED diod, odvisno od izbrane resolucije.
LED diode na oddajni plošči nenehno komunicirajo s tistimi na sprejemni plošči. Sistem zazna vsako prekinitev v komunikaciji med ploščama in izračuna dolžino prekinitve.

To omogača izmerjenje časa lebdenja in kontakta med izvajanjem serije skokov z natančnostjo 1/1000 sekunde. Ti osnovni podatki omogočajo programski opremi da z največjo natančnostjo pridobimo serijo parametrov povezanih s športnikovo zmogljivostjo.

Ker ni mehanskih delov zagotavlja to izredno natančnost in veliko zanesljivost.

Količina in Kvaliteta

Optojump Next gre preko pridobitve samo numeričnih podatkov: zahvaljujoč majhnim kameram ki se lahko namestijo po želji, omogoča snemanje slike testa, sinhronizirane z dogodkom meritev. To nam daje prednost, da lahko delamo primerjave med podatki in sliko in tudi tistimi podatki pridobljenimi z bolj detaljno video analizo.

Filmska sekvenca in vsi ostali podatki so shranjeni v bazi podatkov. To nam omogoča da so nam v vsakem trenutko na voljo in da tako kot z numeričnimi podatki, jih lahko primerjamo z zmogljivostmi različnih športnikov ali istega športnika v različnih obdobjih. Več o sistemu...